Muzeum civilní obrany

Muzeum civilní obrany, vybudované v bývalém protileteckém krytu z roku 1942, později přebudovaném na atomový kryt je unikátní soustava chodeb vybudovaná ve skále se stálou celoroční teplotou +12 °C a vlhkostí vzduchu 85%.

Celkově má kryt 500 metrů zpřístupněných chodeb a 250 metrů původních štol, které byly otevřeny po sedmdesáti letech a nejsou zatím celé zpřístupněny, ale návštěvníci mají možnost nahlédnout, jak se tyto štoly budovaly. Stavbu krytu prováděli mimo dobrovolníků i váleční zajatci, jejichž národnost se nepodařilo zjistit a bylo vyraženo celkem 750 metrů štol. V letech 1952 – 1956 došlo k přebudování na kryt CO III. třídy (atomový kryt).

Návštěvníky čeká rozsáhlá přehlídka plynových masek od roku 1920 až po současnost, technické zajímavosti, jako funkční strojovna vzduchotechniky, zdravotní ošetřovna, rádio - telefonní ústředna, předměty nalezené v okolí krytu i ve štolách.

Pro školy organizujeme branné dny s plněním různých úkolů jako je střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, zkoušení plynových masek, školení první pomoci.        

Muzeum najdete na Žižkově ulici v Ústí nad Labem pod skálou, na které stojí výletní restaurace Větruše.